Heupkopdonatie

Vanwege een tekort aan humaan botweefsel werkt ETB-BISLIFE samen met orthopedische afdelingen van ziekenhuizen bij het verkrijgen van gedoneerde heupkoppen. Het doel hiervan is om uitgenomen heupkoppen van patiënten, die een heupvervangende operatie hebben ondergaan, beschikbaar te maken voor transplantatiedoeleinden.

ETB-BISLIFE coördineert deze donatieprocedure en ondersteunen de ziekenhuizen bij de scholing van ziekenhuismedewerkers, het beschikbaar stellen van donatiebenodigdheden en de logistiek.

Heupvervangende operatie

Patiënten die in een ziekenhuis een heupvervangende operatie ondergaan, wordt tijdens de poliklinische voorbereiding op de operatie gevraagd of ze de bij hun uitgenomen heupkop willen doneren aan de Weefselbank. Indien de patiënt hiermee instemt, vult hij/zij een vragenlijst in.

Deze vragen dienen om de veiligheid van het gedoneerde weefsel bij de ontvangers te waarborgen. De behandelend orthopeed of een orthopedisch consulent in het ziekenhuis beoordeelt op basis van hun kennis over de gezondheid van de patiënt, diens voorlopige geschiktheid als donor. Wanneer de donor geschikt bevonden wordt, zal de uitgenomen heupkop tijdens de operatie bewaard worden voor donatie en op de juiste wijze worden verpakt.

Er wordt bij de operatie ook bloed afgenomen, waarop een aantal testen wordt verricht naar de aanwezigheid van markers voor infectieziekten die via botweefsel overgedragen kunnen worden. Van de gedoneerde heupkop wordt een kweekmonster afgenomen. Het gedoneerde weefsel, de ingevulde vragenlijst en de testmonsters worden meestal dezelfde dag nog door ETB-BISLIFE bij het ziekenhuis opgehaald.

Donorkeuring

Zodra de gedoneerde heupkop is ontvangen, worden een bacteriologische kweek en bloed naar speciale laboratoria gestuurd, voor onderzoek op eventuele aanwezigheid van overdraagbare infectieziekten. Daarnaast wordt door de medische staf aan de hand van de gegevens die aangeleverd zijn door de behandelende orthopeed een medische beoordeling uitgevoerd op contra-indicaties voor transplantatie. Als er geen contra-indicaties worden aangetroffen in de testen en de medische screening, wordt de heupkop vrijgegeven voor transplantatie.

Waarom uw heupkop doneren?

Heeft uw orthopeed gevraagd of u de bij u uit te nemen heupkop wilt doneren aan ETB-BISLIFE? Lees dan de onderstaande informatie over het doneren van uw heupkop.

U kunt alleen uw heupkop doneren als bij u een kunstheup (prothese) geplaatst gaat worden. De heupkop die bij u wordt weggehaald, heeft aangetast kraakbeen aan de buitenkant van het bot. Dat zorgt bij u voor pijn tijdens bewegen. Het botweefsel zelf is vaak nog geschikt voor behandeling van botdefecten bij andere patiënten.

Informatiefolder heupkopdonatie

Van het ziekenhuis ontvangt u een informatiefolder over heupkopdonatie. Als u akkoord gaat met het doneren van uw heupkop, wordt u verzocht om een vragenlijst in te vullen (voor het verstrekken van informatie over uw medische voorgeschiedenis) en deze te ondertekenen. Deze ingevulde vragenlijst levert u weer in bij de orthopedische afdeling van uw ziekenhuis. Voorafgaand aan de operatie worden bloedmonsters bij u afgenomen voor het uitvoeren van veiligheidstesten.

Na de donatie, wanneer de bij u uitgenomen heupkop in de Weefselbank is ontvangen, kunt u gebeld worden door een medewerker van ETB-BISLIFE met aanvullende vragen over uw antwoorden op de eerder ingevulde vragenlijst.

Wat gebeurt er met uw heupkop?

Direct nadat de heupkop door de orthopeed bij u is uitgenomen, wordt deze door een OK-medewerker verpakt in een dubbele steriele botpot. Daarmee wordt voorkomen dat het weefsel daarna nog besmet kan raken. Op die pot wordt een uniek identificatienummer geplakt. Daarna wordt het gedoneerde botweefsel opgeslagen in een vriezer. ETB-BISLIFE kan op deze manier het gedoneerde weefsel tot maximaal vijf jaar na donatie bewaren. Mocht uw gedoneerde bot later worden gebruikt bij een andere patiënt, dan is dat botweefsel alleen geïdentificeerd met dat unieke nummer. Uw naam zal niet bekend worden gemaakt aan de behandelaar, noch aan de patiënt bij wie het botweefsel wordt getransplanteerd.

Wij houden een administratie bij waarin uw gegevens zijn gekoppeld aan dat unieke nummer. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan alleen ETB-BISLIFE een verband leggen tussen gedoneerd botweefsel dat bij een patiënt gebruikt is en de donor waarvan dat botweefsel afkomstig is.

ETB-BISLIFE neemt geen gedoneerd heupkopweefsel in bewaring dat uitsluitend is bedoeld voor de behandeling van de donor op een later moment (autoloog gebruik).

Gedoneerde heupkoppen worden vervolgens gebruikt bij orthopedische ingrepen, zoals:

  • het vullen van botdefecten rondom een prothese
  • het vullen van een holte (cyste) in het bot van een patiënt

Het getransplanteerde botweefsel functioneert als vulmiddel waarvan de oorspronkelijke biologische eigenschappen zo goed mogelijk bewaard zijn gebleven. Hierdoor zal het gedoneerde weefsel geleidelijk aan integreren in het lichaamseigen botweefsel. Na verloop van enkele maanden, zal het getransplanteerde botweefsel geheel opgenomen zijn in het lichaamseigen botweefsel.

De orthopeed maakt in zijn behandeling geen onderscheid tussen patiënten die wel of geen bot doneren.