Missie

Missie

Non-profit Multi Tissue Center
Stichting ETB-BISLIFE is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen BISLIFE te Leiden en Euro Tissue Bank te Beverwijk, zodat één groot Multi Tissue Center is gerealiseerd. 

Als organisatie zonder winstoogmerk heeft ETB-BISLIFE een bemiddelende functie voor het betrouwbaar verwerven en distribueren van humaan weefsel voor transplantatiedoeleinden in Nederland en Europa.

Missie

Passing on, Improving life 

ETB-BISLIFE stelt gedoneerd menselijk weefsel beschikbaar voor transplantatiedoeleinden aan behandelende artsen. Dat doen wij door het weefsel – met respect voor de donor – zodanig te bewerken en te bewaren dat het voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.

Wij zijn trots op onze rol in de (inter)nationale weefselketen. Met ons Kennisnetwerk richten we ons op het vergaren, ontwikkelen en samenbrengen van kennis over ons vakgebied en die expertise delen we met de buitenwereld. Op deze manier leveren we, samen met partners in het veld, een bijdrage aan nieuwe toepassingen voor gedoneerd weefsel.