Erkenning

8085 L/EO locatie Beverwijk

ETB-BISLIFE is officieel erkend door het Ministerie van VWS als Orgaanbank, ter verrichting van werkzaamheden met betrekking tot het in ontvangst nemen, bewaren, bewerken, distribueren en exporteren van postmortale bloedvaten, cornea’s, hartkleppen, sclera en huid met als doel toepassing op de mens. Alsmede het bewaren, bewerken, distribueren, importeren en exporteren van postmortale acellulaire dermis, en het bewaren, distribueren en exporteren van amnion van levende donoren met als doel toepassing op de mens. Ten slotte geldt deze Erkenning voor het in ontvangst nemen, bewaren, bewerken, distribueren en exporteren van hartkleppen van levende donoren met als doel toepassing op de mens.

8086 L/EO locaties Leiden en Nijmegen

Het in ontvangst nemen, bewaren, distribueren, importeren en exporteren van postmortale fascia lata, pezen, botweefsel en kraakbeen met als doel toepassing op de mens. Alsmede het in ontvangst nemen, bewaren, bewerken, distribueren en exporteren van bot en kraakbeen van levende donoren met als doel toepassing op de mens. Ten slotte geldt deze Erkenning voor het in ontvangst nemen, bewaren, bewerken, distribueren, importeren en exporteren van schedelbot van levende patiënten met als doel toepassing op de mens. Als weefselinstelling voldoet ETB-BISLIFE aan de strengste eisen, zoals beschreven in de Europese en nationale wet- en regelgeving. Zie ook: Kwaliteit & Veiligheid.