Weefseldonatie

Weefseldonatie

De beschikbaarheid van gedoneerde humane weefsels voor therapeutische doeleinden is geheel afhankelijk van de bereidheid van mensen om deze na overlijden of na een operatie af te staan. 

Uit dankbaarheid voor deze unieke, waardevolle gift en omdat het gedoneerde weefsel een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van leven kan betekenen bij de ontvangende patiënt, handelen de ETB-BISLIFE medewerkers mede vanuit een ethisch perspectief bij het uitvoeren van hun activiteiten.

Wet op Orgaandonatie

In de Wet op Orgaandonatie (WOD) is vastgelegd op welke wijze donatie van humaan weefsel plaats moet vinden. In de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) en het Eisenbesluit Lichaamsmateriaal is vastgelegd hoe het verkrijgen, het keuren, het bewerken, het opslaan en het distribueren van gedoneerd humaan weefsel moet plaatsvinden.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke organisaties de beschreven taken in de weefselketen mogen uitvoeren. Dat is enerzijds geregeld op basis van aanwijzing en anderzijds op basis van het verlenen van vergunningen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van WOD en Wvkl door de partijen die in de weefselketen actief zijn.