Toewijzing humane donorweefsels

Donorweefsels die in voldoende mate beschikbaar zijn en waarbij dus geen sprake is van schaarste, worden rechtstreeks geleverd door ETB-BISLIFE. Donorweefsels waar een tekort aan is en die dus schaars zijn, zoals bijvoorbeeld getypeerde hoornvliezen en sommige typen en maten hartkleppen, worden in Nederland officieel als “allocatieplichtig” geoormerkt. Deze weefsels worden toegewezen door de NTS aan instellingen aan de hand van de allocatieregels, die onder meer gebaseerd zijn op medische urgentie, patiënt- en weefselspecifieke criteria en minimale aan te houden voorraden.