Vrijgeven

Nadat de donor geschikt is bevonden door de NTS (of door keuringsartsen van ETB-BISLIFE in het geval van levende donoren), en alle resultaten van veiligheidstesten en kwaliteitscontroles compleet en acceptabel zijn, kunnen de bewaarde weefsels worden vrijgegeven voor distributie naar ziekenhuizen. Deze eindbeoordeling is in de handen van de Verantwoordelijk Persoon, een functionaris die voor deze taak door de organisatie is aangewezen en geregistreerd staat bij de IGJ.

Pas na het vrijgeven mogen de beschikbare weefsels gedistribueerd worden naar ziekenhuizen, waar ze door medisch specialisten kunnen worden gebruikt bij de behandeling van hun patiënten.