Erkenning en certificering

De werkwijzen van ETB-BISLIFE voldoen aan de Europese richtlijnen 2004/23 met haar annexen, aan de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal (WVKL) en aan het Eisenbesluit Lichaamsmateriaal. ETB-BISLIFE beschikt over een erkenning als weefselinstelling en ontvangt in het kader van de handhaving regulier bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Continue verbetering via geborgde implementaties zorgen ervoor dat veranderingen in de organisatie verankerd worden en dat de organisatie blijft voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens worden regelmatig audits uitgevoerd door collega-weefselbanken en door een externe geaccrediteerde instantie voor de ISO 9001 certificering.

Voor de weefseltypen cornea, huid, hartklep, bloedvat en pezen voldoet ETB-BISLIFE aan het Duitse Arzneimittelgesetz en Gewebegesetz. Voor het leveren van deze weefsels aan Duitse ziekenhuizen hebben de Duitse autoriteiten (Paul Ehrlich Institut; PEI) een vergunning verleend. 

Tevens heeft ETB-BISLIFE diverse huid- en botweefsels via haar distributeurs geregistreerd bij het Ministry of Food and Drug Administration (MFDS) in Zuid-Korea.

Naast interne audits binnen de eigen organisatie, voert ETB-BISLIFE periodiek audits uit bij externe partners, zoals collega-weefselbanken en leveranciers van kritische materialen of diensten.