Donatie bij leven

Donatie van weefsel bij leven vindt meestal plaats als weefsel beschikbaar komt na een medisch noodzakelijke ingreep, bijvoorbeeld een versleten heupkop die moet worden uitgenomen voor het plaatsen van een heupprothese, of ribkraakbeen dat beschikbaar komt na een chirurgische correctie van de borstkas. Het weefsel dat tijdens de operatie wordt verwijderd, kan dan met toestemming van de patiënt gedoneerd worden aan de Weefselbank.

Bij weefseldonatie door levende donoren selecteert de behandelaar in het ziekenhuis of de patiënten in beginsel geschikt geacht worden als weefseldonor. De uiteindelijke beoordeling van de geschiktheid als weefseldonor is de verantwoordelijkheid van keuringsartsen bij ETB-BISLIFE.