Donatie na overlijden

Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, raadpleegt de behandelend arts het Donorregister.

Donorregister

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) verwerkt deze raadpleging, dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als de donatiewens van een overledene geregistreerd staat (“Ja” of “Geen bezwaar”) of als de overledene diens wens niet actief heeft geregistreerd, dan meldt de NTS de potentiële donor aan. Voorwaarde is altijd dat de nabestaanden ook instemmen met het uitvoeren van de weefseldonatieprocedure.

Als een persoon heeft aangegeven geen weefseldonor te willen zijn, of de nabestaanden maken serieus bezwaar, dan kan weefseldonatie na overlijden niet plaatsvinden.

Medische keuring en weefseluitname

Voor overleden donoren controleert de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) of deze in beginsel voldoet aan de medische acceptatiecriteria voor weefseldonatie. Wanneer dat het geval is, wordt dit doorgegeven aan de Weefsel Uitname Organisatie Nederland (WUON), de organisatie die is aangewezen om donorweefsel uit te nemen bij overledenen.

WUON stuurt gespecialiseerde teams naar de locatie waar de donor verblijft en zorgt ervoor dat de weefsels binnen 24 uur na overlijden worden uitgenomen en worden afgeleverd bij de weefselbanken die deze weefsels mogen ontvangen. Oogweefsel, huidweefsel en hartklepweefsel mag worden uitgenomen in mortuaria. Bot- en peesweefsel wordt in verband met steriliteit uitgenomen in een operatiekamer.

Na het uitnemen worden aanvullende gegevens over de medische voorgeschiedenis van de donor en mogelijk risicogedrag met betrekking tot overdraagbare aandoeningen nader beoordeeld door keuringsartsen van de NTS. Deze informatie wordt mede verkregen door het raadplegen van de huisarts van de donor en het opvragen van de resultaten van obductie, indien die is uitgevoerd. Verder wordt informatie van een fysieke schouw van het stoffelijk overschot beoordeeld en worden bloedmonsters van de donor ingestuurd voor onderzoek naar de aanwezigheid van markers voor overdraagbare ziektes. Deze bloedtesten worden uitgevoerd door Sanquin Diagnostiek, een gecertificeerd testlaboratorium dat beschikt over de hiervoor benodigde vergunning.

Op basis van de uitgebreide medische keuring beoordeelt de NTS uiteindelijk of de donor geschikt wordt bevonden voor weefseldonatie en of de uitgenomen weefsels in de voorraad van de weefselbanken mogen worden opgenomen.