Samenwerkingspartners

Wij werken nauw samen met tal van zorgaanbieders en -verleners, academische en perifere ziekenhuizen, gespecialiseerde weefselprocessoren en andere (internationale) weefselinstellingen en -banken, transplantatiecentra, laboratoria en anderen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en daar buiten.

Bovendien werken de afzonderlijke afdelingen van ETB-BISLIFE nauw samen met artsen in het werkveld en patiëntenverenigingen. Samen optimaliseren wij de (internationale) weefselketen om schaarse, passende weefsels beschikbaar te krijgen voor het welzijn van patiënten.

Nationaal

 • Orgaancentrum (Ministerie VWS, NTS)
  Orgaancentrumtaken zijn in Nederland door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegewezen aan de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

 • WUON
  Weefsel Uitname Organisatie Nederland
  De uitname van weefsels bij postmortale humane weefseldonoren is door het Ministerie van VWS belegd bij één onafhankelijke organisatie, de Stichting WUON.

Internationaal

 • Lidmaatschap European Association of Tissue and Cell Banks (EATCB)
  De EATCB is een wetenschappelijke non-profit organisatie die samenwerking, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling op het gebied van weefselbanken bevordert in Europa.