Weefselvigilantie

ETB-BISLIFE verzoekt al haar afnemers te voldoen aan de voorschriften voor het in stand houden van de traceerbaarheid van de geleverde weefsels. Deze voorschriften zijn te vinden in de bijsluiters.

Mocht zich rondom de transplantatie van door ETB-BISLIFE geleverde transplantaten een (ernstig) ongewenst voorval of bijwerking voordoen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden:

  • Tel: 071 408 3910

Van ernstige voorvallen en bijwerkingen maken wij altijd melding bij TRIP, het nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie.