Continu verbeteren

Continu verbeteren

ETB-BISLIFE investeert continu in de verbetering van de werkwijze en kennisontwikkeling op het gebied van transplantaten en diensten. Dit vertaalt zich in kennis over de totstandkoming van het transplantaat in de volle breedte van het proces: verkrijging, screening, bewerkings- en preserveringstechnieken.

Cruciale randvoorwaarde daarvoor is een nauwe samenwerking met donorziekenhuizen, transplantatiecentra, laboratoria, gespecialiseerde weefsel-bewerkers en andere weefselinstellingen en –banken, zowel in Nederland en Europa als daarbuiten.

Samen met andere Europese weefselbanken werkt ETB-BISLIFE in het Europees project EGALiTE (European Group for Accreditation And Liason Of Blood-Tissues And Cells Establishments) om te komen tot een accreditatiesysteem en calamiteitenplannen om elkaar bij te kunnen staan bij calamiteiten. Dit project is onder andere ingegeven door de COVID-19-pandemie.

Ook draagt ETB-BISLIFE bij aan de Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application van de European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care. Deze gids beoogt de professionele standaarden in de weefselsector verder te ontwikkelen.

ETB-BISLIFE werkt zoveel mogelijk conform de laatste wetenschappelijke inzichten. Onze faciliteiten zijn conform deze inzichten en de geldende wet- en regelgeving ingericht.

Medewerkers uit het primaire proces ontvangen een relevante opleiding, waarbij naast kennis en kunde van hun primaire taak onder meer aandacht wordt besteed aan regelgeving en het kwaliteitsmanagementsysteem.
"Professioneel, kundig en betrokken", zo luidt regelmatig het oordeel van externe auditors over onze medewerkers.