Verantwoordelijk persoon

Op grond van artikel 17 van de Europese Directive 2004/23 is een weefselinstelling verplicht een Verantwoordelijk Persoon (VP) aan te wijzen. Deze VP dient te voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Bij ETB-BISLIFE wordt deze functie ingevuld door de volgende twee functionarissen:

A.J. van den Bogaerdt, PhD
Verantwoordelijk Persoon Oculair, Cardiovasculair en Huid Weefsel
Gepromoveerd bioloog met 15 jaar ervaring jaar ervaring in het ontvangen, het bewerken, het preserveren, het bewaren en het distribueren van gedoneerde humane weefsels.

J.P. van Kats, PhD
Verantwoordelijk Persoon Musculoskeletaal Weefsel
Gepromoveerd medisch bioloog met 20 jaar ervaring in het ontvangen, het bewerken, het preserveren, het bewaren en het distribueren van gedoneerde humane weefsels.